• Home
  • Språklig relativism

Språklig relativism

Sourcetitle: 
Den svårfångade relativismen: en uppslagsbok, red. Sven-Eric Liedman, Torbjörn Tännsjö och Dag Westerståhl, Thales, Stockholm.
Year of publication: 
2008
PublicationType: 
Chapter in monograph, book

Artikeln ger en översikt av vad språklig eller lingvistisk relativism kan innebära, med exempel och argument för och emot.

Sourcepages: 
211-219
To the top

Page updated: 2012-01-30 14:02

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading