Lexikon och konstruktikon - ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv på lexikografi