Gör konsekvensanalys innan tidskriftsstödet avskaffas