Från meningspotential till situerad betydelse: ordbetydelseförhandling i forumdiskussioner på webben