• Home
  • CLT seminar: Ing-Mari Tallberg – Standardiserad Logopedisk Undersökning som led i Minnesutredning (SLUM) – Kan språkfunktion mätas?

CLT seminar: Ing-Mari Tallberg – Standardiserad Logopedisk Undersökning som led i Minnesutredning (SLUM) – Kan språkfunktion mätas?

SEMINAR

(This seminar will be held in Swedish.)

Som en specialinriktning inom logopedi görs undersökningar av språkfunktion hos personer med sviktande eller nedsatt mental förmåga. Kraven på metod är höga och det krävs god förmåga till observation av språkligt och kommunikativt beteende. Undersökningen aktualiseras när en person genomgår minnesutredning p.g.a. misstanke om demenssjukdom och den logopediska insatsen kan då vara en bit i ett stort pussel. På Karolinska Universitetssjukhuset har vi utvecklat och prövat testmetoder för att kunna beskriva patienters språkliga funktion och öka förståelsen av de besvär som patient och/eller omgivning noterat. Ett flertal vetenskapliga studier har genomförts och fördjupat kunskapen om språkliga funktioners samband med tänkande. Ett testbatteri (SLUM) har prövats på ett standardiserat sätt under fem års tid och är nu utvärderat. SLUM presenteras kort och med extra fokus på hur testresultat och observationer kan användas för att beskriva och påvisa avvikande språkligt beteende associerat med sjukdomsdiagnos. Eftersom ett specialintresse är semantik kommer detta vara i fokus.

Ing-Mari Tallberg [1,2]

  1. Funktionsområde Logopedi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden
  2. Enheten för Logopedi, (CLINTEC), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Date: 2016-10-06 10:30 - 12:00

Location: Lennart Torstenssonsgatan 8, L307

Permalink

add to Outlook/iCal

To the top

Page updated: 2016-09-07 11:34

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading