• Home
  • CLT seminar: Gustaf Öqvist Seimyr – Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter

CLT seminar: Gustaf Öqvist Seimyr – Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter

SEMINAR

Det är viktigt att hitta elever med läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt i skolan. Idag upptäcks de flesta först i sena mellanstadiet eller högstadiet, vilket är alldeles för sent. En viktig orsak till att inte fler upptäcks tidigare är bristen på enkla men effektiva metoder för att bedöma läsförmågan. Genom att kombinera ögonrörelsemätning med maskininlärning har vi utvecklat en ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter. I detta projekt kommer vi utveckla metoden tillsammans med Järfälla och Trosa kommuns så att den blir användbar i skolan.

Link to VINNOVA project:
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01779/Ny-teknik-for-tidig-upptackt-av-las--och-skrivsvarigheter/

Other related links:
http://www.meetingsinternational.se/articles.php?id=224#.Ve7vcxTtmko
http://www.svd.se/ogonen-kan-ge-besked-om-dyslexi

Date: 2015-11-19 10:30 - 12:00

Location: L308, Lennart Torstenssonsgatan 8

Permalink

add to Outlook/iCal

To the top

Page updated: 2015-11-13 12:36

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading