Dialogverkstad 2013

4:e september 2013 

Den sjunde svenska dialogverkstaden i Göteborg arrangeras av CLT:s Dialogteknologilabb (DTL) vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV)

 • 10.10 vi möts utanför FLoV (Olof Wijksgatan 6) och går till K333 (Lennart Torstenssonsgatan 6-8)
 • 10.15 Fredrik Kronlid & Alex Berman (Talkamatic AB): SimpliCity, Alfred and Sam
 • 10.45 kaffe
 • 11.15 Annika Silvervarg & Arne Jönsson (Linköping): Conversational Agents in Learning Environments
 • 11.45 Peter Ljunglöf: Type-based Human-Computer Interaction
 • 12.15 Staffan Larsson et al: Test setup for in-vehicle dialogue systems
 • 12.30 Lunch, restaurang Tabla, Världskulturmuséet (Södra vägen 54)
 • 14.00 (Dialoglabbet, FLoV) Demo av testmiljö
 • 14.30 Gabriel Skantze & Raveesh Meena, KTH: The Map Task Dialogue System: A Test-bed for Modelling Human-Like Dialogue
 • 15.00 Martin Johansson, KTH: Multimodala flerpartsdialogsystem med IrisTK och Furhat
 • 15.30 kaffe
 • 16.00 Anna Hjalmarsson, KTH: User feedback in human-robot interaction
 • 16.30 Preben Wijk (Artificial Solutions): Indigo from Artificial Solutions
 • 17.00 Business meeting, inkl. nästa möte
 • 17.15 Förfriskningar och middag på eget bevåg
To the top

Page updated: 2013-08-28 19:29

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading