• Home
  • Den svårfångade relativismen: en uppslagsbok

Den svårfångade relativismen: en uppslagsbok

Year of publication: 
2008
PublicationType: 
Monograph, book - edited

Finns det absoluta sanningar? Många svarar nej. Sanning är alltid relativ till något annat, säger man – en individ, en kultur, ett paradigm eller något annat. Och relativism handlar inte bara om sanning, liknande uppfattningar finns beträffande kunskap, rationalitet, moral. Men även om relativistiska åsikter är vanliga så är frågor om relativism mycket omstridda. De flesta filosofer genom tiderna har förnekat att radikala former av relativism är hållbara, och hävdat att relativismen är motsägelsefull eller självupphävande. Andra menar att detta inte alls stämmer. Ibland ses relativismen som en radikal utmaning mot den rådande ordningen, ibland ses den som ett lättköpt försvar för vilket traditionellt förtruck som helst. Diskussionen om relativism rymmer många djupa och intrikata frågor kring sanning, kunskap och moral, men även en hel del förvirring och missförstånd.

Den svårfångade relativismen har formen av en uppslagsbok men kan också läsas rakt igenom. I 54 korta artiklar, och en längre inledande översikt, presenterar 18 svenska filosofer nyckelbegrepp och nyckelpersoner i relativismdebatten. Artiklarna kräver inga särskilda förkunskaper, men väjer inte heller för komplicerade resonemang.

To the top

Page updated: 2012-01-30 14:02

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading