• Home
  • Att studera slutna grupper på nätet: Digitala metoder och etiska överväganden

Att studera slutna grupper på nätet: Digitala metoder och etiska överväganden

Sourcetitle: 
Att studera samhället med digitala metoder
Year of publication: 
2016
PublicationType: 
Chapter in monograph, book - peer reviewed
To the top

Page updated: 2016-09-07 11:37

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading